Slovence

Aslam mara yah mobile kharab
Ho geya hai main New mobile lay
Ker ID bahaee Hai sheraz malik
Say ap es ID per riguast bhaej
Deeenplease

Türkçe

dan yah gibi Aslam mobil Kharab
Ho Geya hai ana Yeni mobil lay
kimliği bahaee Hai Sheraz idol Çünkü
Say ap es kimliği başına riguast bhaej
Deeenplease

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

Slovence
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle