Slovence

Zahtevani dokazili dostavite v roku 15 dni od prejema tega obvestila. Dokumenta lahko
prinesete in oddate na vložišču oddelka pri tukajšnji Upravni enoti, pri Veleposlaništvu
Republike Slovenije, pošljete priporočeno po pošti na naslov Upravna enota Ljubljana, Sektor
za upravne notranje zadeve, Oddelek za tujce, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija ali
pošljete sken zahtevanih dokazil na E mail; ue.ljubljana@gov.s

Türkçe

Bu bildirimin alınmasından itibaren 15 gün içinde gerekli kanıt sunun. Belgeler olabilir
getirmek ve Büyükelçiliği yerel idari birimler de sevkiyatta departmanına teslim
Slovenya Cumhuriyeti, İdari Birim Ljubljana, Bölümüne taahhütlü posta ile gönderilmesi
İdari İşler, Dış Bölümü, Tütün ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenya veya
gerekli taramayı göndermek E-posta kanıtlar; ue.ljubljana@gov.s

Çevirmek istediğiniz metni girin: (5000 karakter kaldı)

Slovence
Türkçe
Profesyonel çeviri:
Kullanım SözleşmesiSitene Ekle